Po­li­tie­man lost waar­schu­wings­scho­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een po­li­tie­man heeft gis­ter­och­tend waar­schu­wings­scho­ten ge­lost toen hij ach­ter een dief aan­ging. De da­der zou len­zen van een au­to heb­ben weg­ge­no­men. Bij de po­li­tie kwam de mel­ding dat er aan de Ti­gri­straat in Paramaribo ie­mand een an­der ach­ter­na zat, waar­bij er scho­ten wa­ren ge­lost. On­danks het feit dat de wets­die­naar de ver­dach­te pro­beer­de aan te hou­den, wist die te ont­ko­men. Zijn col­le­ga’s wa­ren na de mel­ding ook ter plek­ke voor een on­der­zoek. Ze stel­den een on­der­zoek in de om­ge­ving in, maar trof­fen de da­der niet aan. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.