Wa­ter­man 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Bin­nen een re­la­tie moe­ten be­lang­rij­ke pun­ten wor­den glad ge­stre­ken; stel dat niet uit. Ge­schil­len moe­ten wor­den uit­ge­spro­ken om doel­stel­lin­gen te kun­nen ha­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.