Dub­be­le zelf­do­ding Nij­me­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

NIJ­ME­GEN - De moe­der en doch­ter uit Groes­beek die maan­dag­och­tend sa­men uit het le­ven stap­ten, leid­den een te­rug­ge­trok­ken be­staan.

“Op zich­zelf, te­rug­ge­trok­ken, een beet­je zon­der­ling. Zo om­schrij­ven buurt­be­wo­ners de moe­der (69) en doch­ter (43) uit het Groes­beek­se kerk­dorp Bree­de­weg. Maan­dag­och­tend stap­ten ze”, al­dus de po­li­tie, sa­men uit het le­ven op een spoor­weg­over­gang in Nij­me­gen. Met drie van hun hond­jes, een vier­de wist te ont­ko­men.

Een huis vol kat­ten - zes of ze­ven - lie­ten ze vol­gens buurt­be­wo­ners ach­ter. “Van de po­li­tie hoor­den we dat de kat­ten­bak­ken al­le­maal wa­ren ver­schoond en dat er voed­sel voor een paar da­gen was klaar ge­zet”, zegt een om­wo­nen­de.

Het zou er­op kun­nen wij­zen dat moe­der en doch­ter wis­ten wat ze de­den, toen ze die maan­dag­och­tend rond half ze­ven in hun 08:00 NBA High­lights

(Herh.)

08:50 Mo­vie: Lou­der Than

Words

10:30 Doc.: WWE The His­to­ry of the Hard­co­re Cham­pi­ons­hip 2016 12:25 Re­a­li­ty show:

Hell’s Kit­chen

13:20 Ani­ma­ti­on mo­vie:

The Po­lar Ex­press 15:05 Mo­vie: Exo­dus:

Gods and Kings

17:40 Mo­vie: Ste­ve Jobs 19:50 NBA High­lights

20:35 Dra­ma se­rie:

Dark Mat­ter

21:30 NBA Ac­ti­on

22:00 NBA: L.A.Clip­pers @

Cle­ve­land

00:30 Mo­vie: Sky­li­ne

02:00 Mo­vie: Exo­dus: klei­ne ro­de Hyun­dai stap­ten, met de hond­jes.

Vast staat dat de fa­mi­lie har­de klap­pen kreeg van het le­ven. En­ke­le ja­ren ge­le­den over­leed een zoon van de moe­der op jon­ge leef­tijd. De vrouw leef­de ge­schei­den van haar man. De doch­ter is in het rij­tjes­huis in Bree­de­weg ge­bo­ren en bleef er haar he­le le­ven wo­nen. “On­danks het feit dat ze zo veel huis­die­ren had­den, was hun

12:00 Ani­ma­ti­on mo­vie: Sprook­jes­boom de Film

13:15 Mo­vie: Chef

15:10 Co­me­dy se­rie: Friends 15:40 Mo­vie: Two Bro­thers 17:35 Mo­vie: In the He­art

of the Sea

19:45 Talk­show: The To­night Show Star­ring

Jim­my Fal­lon

(Vin­ce Vaug­hn)

20:30 Cri­me se­rie: iZom­bie 21:25 Dra­ma se­rie: If Lo­ving

You Is Wrong

22:15 Mo­vie: Con­cus­si­on 00:20 Mo­vie: A Very Ha­rold

& Ku­mar 3D huis al­tijd brand­schoon”, zegt een zus van de over­le­den 69-ja­ri­ge vrouw. Tot pak­weg twin­tig jaar ge­le­den was het een vrij nor­maal ge­zin.

“Vroe­ger kwa­men we met de ver­jaar­dag bij el­kaar op de kof­fie: maar toen hield dat op”, al­dus een van de buurt­be­wo­ners, die net als de moe­der sinds 1970 in de straat woont. Con­tact met fa­mi­lie­le­den was er nog wel. Moe­der en doch­ter

06:40 08:35 10:25

08:00 Just for laughs

08:25 Mo­vie: Ku­da Ga­wah 11:50 Mo­vie: Gu­ru

14:50 Mo­vie: Baabul

17:45 Just for laughs

18:20 Mo­vie: Ha­wai­zaa­da 20:35 En­ter­tain­ment:

The Sta­ge

21:45 Mo­vie: Jod­haa Ak­bar 01:30 Mo­vie: Gu­ru

04:10 Mo­vie: Baabul

07:00 Mo­vie: Ha­wai­zaa­da 07:00 BBC Nieuws

07:35 Ste­ven

Rey­meMi­ni­s­tries 08:10 Fit­ness Shaun Ins­a­ni­ty

Sweat In­ter­vals

08:44 An­ge­li­na Bal­le­ri­na:

2 mui­zen

09:00 Ca­rib­bean New­sli­ne 09:35 Sa­ving Christ­mas 11:00 Mas­ha And The Be­ars 12:00 BBCNieuws

12:40 Te­ken­film : Rain,Rain

Go Away ver­trok­ken el­ke och­tend om 06.30 uur in het ro­de au­tootje naar het bos om hun hond­jes uit te la­ten. En stee­vast op maan­dag­och­tend wer­den er bood­schap­pen ge­daan.

Van­we­ge het feit dat er nau­we­lijks con­tact was, is er in de buurt ta­me­lijk ge­la­ten ge­re­a­geerd op het dra­ma. “Na­tuur­lijk, het is af­schu­we­lijk”, ver­zucht een buurt­be­woon­ster. (AD/ fo­to: AD) 16:35 17:10 18:00 18:55 20:00 20:35 21:05 22:05

22:15 23:00 23:45 00:15 Su­per Hit Clas­sics Tv.Film: Fi­del Cas­tro Sra­nan Sa­ni : Law­man dor­oopo a sa go: ibri do­ro­se­u­maabi wan oso man

Herh.Beurs 2016

This is the day of Vic­to­ry for you

ATV Nieuws

ATV Sports

Whazz UP!!!

Beurs 2016

Mart­ha And Snoop Pot­luck Din­ner Par­ty Trek­king: Tek.2/ Dou­ble Tek.2/ Match.3/High.5 Scan­dal U.S.

Start Up

Ca­rib­bean New­sli­ne Herh. ATV Nieuws 07:00 CNN NIEUWS

12:00 CARTOONS

15:00 ANIMAL PLANETS 17:00 CARTOONS

18:00 Su­ri Tu­nes

19:00 ATV Nieuws

19:30 DNA Ac­tu­eel (afl.03) 20:00 PANORAMA

20:45 Kul­dipsingh Fut­sal

Play Off 2016 :

22:20 The X Fi­les

23:06 Doc.: Speed Of Li­fe : Pre­da­tors Of The South­west

23:50 Ve­g­as

(Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den)

Ka­mer­le­den de­den gis­te­ren meer voor­stel­len om agen­ten be­ter te be­scher­men.

De over­gang waar het twee­tal en drie van hun hon­den ver­on­ge­luk­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.