De J. moet er­ven Eve­rink te­rug­be­ta­len

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

UTRECHT - Mark de J., de man die er­van ver­dacht wordt Koen Eve­rink te heb­ben ge­dood, moet de na­be­staan­den van Eve­rink bij­na 24.000 eu­ro te­rug­be­ta­len. Dat be­drag zou hij van de za­ken­man en vroe­ge­re vriend heb­ben ge­leend. De er­ven van Eve­rink had­den in een kort ge­ding zo’n 70.000 eu­ro aan ge­leend geld te­rug­ge­ëist. De rech­ter heeft al­leen de be­dra­gen toe­ge­we­zen die door de ver­dach­te zijn er­kend. Het gaat dan om een be­drag van 23.850 eu­ro. Eve­rink leg­de de le­ning on­dank de vriend­schap ge­de­tail­leerd en se­cuur vast, bleek tij­dens de zit­ting. Hij deed dat in­clu­sief een ko­pie van De J.’s pas­poort. De J. had naar ei­gen zeg­gen meer­de­re tus­sen­tijd­se af­los­sin­gen ge­daan, maar de ad­vo­caat van de na­be­staan­den noem­de dat erg on­ge­loof­waar­dig, om­dat de­ze niet wa­ren vast­ge­legd. Toch wees de rech­ter de rest van de eis af, om­dat niet met ze­ker­heid ge­zegd kan wor­den dat stel­lin­gen van de ge­daag­de niet klop­pen. Ex-ten­nis­coach De J. zou het geld van Eve­rink heb­ben ge­leend om zijn gok­ver­sla­ving te be­kos­ti­gen. De za­ken­man werd op 3 maart van dit jaar dood aan­ge­trof­fen in zijn wo­ning in Bilt­ho­ven. Hij was met mes­ste­ken om het le­ven ge­bracht. Af­ge­lo­pen maan­dag stond de voor­ma­li­ge trai­ner van ten­nis­ser Ro­bin Haa­se op­nieuw voor de rech­ter in de moord­zaak. Hij blijft stel­lig ont­ken­nen iets met de dood van Eve­rink te ma­ken te heb­ben. Be­gin vol­gend jaar is er een nieu­we zit­ting ge­pland.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.