Jé­ré­my Ma­thieu mist El Clá­si­co

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Jé­ré­my Ma­thieu heeft een te­rug­slag te ver­wer­ken ge­had in zijn re­va­li­da­tie en is aan­ko­mend week­ein­de niet in­zet­baar tij­dens El Clá­si­co. De Fran­se links­back was her­stel­len­de van een kuit­bles­su­re en was al een twij­fel­ge­val voor de kra­ker van aan­ko­men­de za­ter­dag. Bar­cel­o­na brengt woens­dag een of­fi­ci­ë­le ver­kla­ring naar bui­ten dat Ma­thieu dit niet gaat ha­len.

Ster­ker nog: de Frans­man is de ko­men­de twee à drie we­ken nog niet in­zet­baar voor Bar­cel­o­na, om­dat hij een te­rug­slag heeft ge­had in zijn re­va­li­da­tie. Voor trai­ner Luis En­ri­que komt dit hoogst on­ge­le­gen, aan­ge­zien hij met Jor­di Al­ba en Sa­mu­el Um­ti­ti mo­ge­lijk nog twee links­be­ni­ge ver­de­di­gers mist.

Ver­der kan En­ri­que waar­schijn­lijk ook geen be­roep doen op sterk­hou­der An­drés Inie­sta, die her­stelt van een knie­bles­su­re. Ook bij Re­al Ma­drid mist een flink aan­tal be­lang­rij­ke spe­lers. (Go­al)

Jé­ré­my Ma­thieu heeft een te­rug­slag te ver­wer­ken ge­had in zijn re­va­li­da­tie en is ko­mend week­ein­de niet in­zet­baar tij­dens El Clá­si­co. (Fo­to: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.