South­ga­te bonds­coach van En­ge­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Het hing al een tijd­je in de lucht, maar nu is het de­fi­ni­tief: Ga­reth South­ga­te is de ko­men­de vier jaar bonds­coach van En­ge­land. De voor­ma­li­ge ver­de­di­ger was na het ont­slag van Sam Al­lar­dy­ce al in­te­rim-bonds­coach van de hui­di­ge num­mer twaalf van de FIFA-we­reld­rang­lijst. South­ga­te is blij met de vier­ja­ri­ge ver­bin­te­nis die hij heeft ge­te­kend: “Ik ben heel erg trots dat ik de nieu­we bonds­coach ben ge­wor­den. Het is nu aan mij om goe­de re­sul­ta­ten neer te zet­ten en mijn werk suc­ces­vol te doen”, ver­telt hij op de web­si­te van de En­gel­se voet­bal­bond FA. De FA prijst de kwa­li­tei­ten van South­ga­te. “Als ad-in­te­rim heeft hij het on­der moei­lij­ke om­stan­dig­he­den ge­wel­dig ge­daan. Tij­dens on­ze ge­sprek­ken heeft Ga­reth op ons in­druk ge­maakt met zijn vi­sie en we zijn er daar­om ze­ker van dat hij de juis­te man is voor ons”, al­dus voor­zit­ter Mar­tin Glenn.

South­ga­te werd in sep­tem­ber van dit jaar aan­ge­steld als in­te­rim-bonds­coach na­dat Al­lar­dy­ce werd ont­sla­gen, van­we­ge een cor­rup­tie­schan­daal. Hij was voor­als­nog vier wed­strij­den bonds­coach en won er daar twee van. De an­de­re twee wed­strij­den ein­dig­den in een ge­lijk­spel.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.