Gu­arda­do re­va­li­deert voor top­per tus­sen Ajax en PSV

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - And­res Gu­arda­do heeft van PSV toe­stem­ming ge­kre­gen om in Mexi­co te re­va­li­de­ren van zijn ham­string­bles­su­re. De 30-ja­ri­ge mid­den­vel­der komt een week voor de top­per te­gen Ajax op 18 de­cem­ber te­rug naar Ne­der­land. De Mexi­caan mist daar­door het be­slis­sen­de Cham­pi­ons Le­a­gue-du­el op 6 de­cem­ber met FK Rost­ov. PSV moet die wed­strijd win­nen om een plaats in de knock-out­fa­se van de Eu­ro­pa Le­a­gue te ver­o­ve­ren. Gu­arda­do liep de bles­su­re ruim twee we­ken ge­le­den in de in­ter­land van Mexi­co te­gen de Ver­e­nig­de Sta­ten op. Aan­van­ke­lijk werd ge­steld dat de con­tro­leur drie tot vier we­ken uit de rou­la­tie zou zijn, maar de her­stel­tijd blijkt lan­ger te zijn.

“Het mid­den­stuk van zijn re­va­li­da­tie kan hij in Mexi­co vol­tooi­en, bij spe­ci­a­lis­ten die hij goed kent”, zegt PSV-trai­ner Phil­lip Co­cu in het Eind­ho­vens Dag­blad. “Hij heeft va­ker te ma­ken ge­had met de­ze bles­su­re en kan met hen goed in­schat­ten hoe het her­stel­tra­ject moet ver­lo­pen. On­der­tus­sen is er goed con­tact tus­sen on­ze staf en hem.” Gu­arda­do mist ook de com­pe­ti­tie­du­els met Ro­da JC in Kerk­ra­de (za­ter­dag) en Go Ahead Eag­les in het Phi­lips Sta­di­on (10 de­cem­ber). (NS)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.