Ri­bé­ry hoopt dat Rob­ben ver­lengt

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Fran­ck Ri­bé­ry ver­leng­de on­langs zijn con­tract bij Bay­ern Mün­chen en ligt nu tot de zo­mer van 2018 vast. De vleu­gel­spits hoopt dat Ar­jen Rob­ben zijn voor­beeld snel volgt en even­eens zijn toe­komst ver­bindt aan de Zuid-Duit­se top­club. Hij vindt dat er­va­ren spe­lers zo­als Rob­ben ge­koes­terd moe­ten wor­den. “Ar­jen is heel be­lang­rijk voor ons. Niet al­leen om­dat hij ge­wel­dig kan voet­bal­len, maar ook van­we­ge zijn er­va­ring en Bay­ern moet dat koes­te­ren”, ver­telt Ri­bé­ry aan Sky Sports. Als Bay­ern niet snel ac­tie on­der­neemt, gaat de Frans­man zelf aan de slag en met Rob­ben om de ta­fel. “Daar doe ik niet moei­lijk over. Als ik er­voor kan zor­gen dat Rob­ben lan­ger blijft, help ik graag”, knip­oogt de bui­ten­spe­ler. Rob­ben speelt sinds de zo­mer van 2009 voor der Re­kord­meis­ter. De 32-ja­ri­ge Oran­je-in­ter­na­ti­o­nal heeft nog een con­tract tot de zo­mer.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.