Ne­der­laag Ca­va­liers op op­val­len­de NBA-dag

Times of Suriname - - SPORT -

BASKETBAL - Soms zeg­gen sta­tis­tie­ken he­le­maal niets. Dins­dag kwa­men vier van de zes NBA-teams met een ne­ga­tie­ve ba­lans in het lo­pen­de NBA-sei­zoen tot winst. Bo­ven­dien liep Cle­ve­land Ca­va­liers te­gen zijn der­de sei­zoen­sne­der­laag aan, waar­door al­leen Gol­den Sta­te War­ri­ors nog een be­ter winst/ver­lies­moy­en­ne heeft dan de re­ge­ren­de NBA-kam­pi­oen (16-2). New Or­leans Pe­li­cans (712), De­troit Pis­tons (9-10), Brook­lyn Nets (5-12) en Or­lan­do Ma­gic (7-11) be­le­ven tot nu toe geen top­sei­zoen. Ze trof­fen een op­po­nent met een po­si­tie­ve winst/ver­lies-ba­lans, maar on­danks die na­de­li­ge sta­tis­tiek kwa­men de vier clubs tot winst.

Daar­naast won­nen ook Mil­wau­kee Bucks (8-8) en Utah Jazz (11-7) hun wed­strijd van een te­gen­stan­der die tot nu toe be­te­re pres­ta­tie­cij­fers kan over­leg­gen. Mil­wau­kee won van Cle­ve­land (13-3) en Utah ver­sloeg Roc­kets (11-7).

Hous­ton

Char­lot­te Hor­nets-De­troit Pis­tons: 89-112, Brook­lyn Nets-LA Clip­pers: 127-122, Mil­wau­kee Bucks-Cle­ve­land Ca­va­liers: 118-101, New Or­leans Pe­li­cans-LA La­kers: 105-88, San An­to­nio SpursOr­lan­do Ma­gic: 83-95 en Utah Jazz-Hous­ton Roc­kets: 120-101.

(NOS)

J.R. Smith van Cle­ve­land Ca­va­liers past de bal. (Fo­to: ESPN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.