Re­al Ma­drid be­kert ver­der

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - En­zo Zi­da­ne heeft gis­ter­avond een schit­te­rend nieuw hoofd­stuk ge­schre­ven in de fa­mi­lie­kro­nie­ken bij Re­al Ma­drid. De 21-ja­ri­ge zoon van hoofd­trai­ner Zi­n­e­di­ne Zi­da­ne scoor­de bij zijn de­buut te­gen Cul­tu­ral Le­o­ne­sa.

Zi­da­ne viel na rust in bij De Ko­nink­lij­ke en trof in de 63ste mi­nuut doel met een schui­ver van­af de rand van het straf­schop­ge­bied. Dat hij een ech­te Zi­da­ne is, had hij tien mi­nu­ten daar­voor al la­ten zien, toen hij een te­gen­stan­der het bos in­stuur­de met een on­ver­vals­te Zi­da­ne-pi­rou­et­te. Het be­rei­ken van de vol­gen­de ron­de van het toer­nooi om de Copa del Rey kwam geen se­con­de in ge­vaar voor Re­al, dat eind vo­ri­ge maand het heen du­el al met 1-7 ge­won­nen had. De re­turn ein­dig­de in 6-1. Be­hal­ve Zi­da­ne ju­ni­or wa­ren voor de Ma­dri­le­nen Ma­ri­a­no (3x), Ja­mes Ro­drí­gu­ez en Cesar Mor­ga­do (ei­gen go­al) tref­ze­ker. Yeray Gon­zález scoor­de voor de gas­ten, waar Gi­an­ni Zui­ver­loon in­viel en kort daar­na weer ver­van­gen werd. Ove­ri­gens was het du­el met Le­o­ne­sa ook voor Mar­tin Øde­gaard er een om nooit te ver­ge­ten; de ze­ven­tien­ja­ri­ge Noor be­gon voor het eerst in de ba­sis. Lu­ca Zi­da­ne kan uit­ein­de­lijk de der­de Zi­da­ne in de ge­schie­de­nis van Re­al Ma­drid wor­den. Het acht­tien­ja­ri­ge broer­tje van En­zo is op dit mo­ment re­ser­ve­doel­man van Re­al Ma­drid Cas­til­la.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.