Wal­ker gaat voor eer­ste drie pun­ten

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – Ri­car­do Wal­ker, de trai­ner van West Uni­ted, zegt dat hij gaat voor de drie pun­ten te­gen Pa­pa­tam. West Uni­ted gaat za­ter­dag rich­ting Al­bi­na voor zijn eer­ste hoofd­klas­se­wed­strijd van het nieu­we sei­zoen van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond. Wal­ker geeft ver­der aan dat zijn team een goe­de voor­be­rei­ding ach­ter de rug heeft en de spe­lers zijn ge­brand om ein­de­lijk mee te doen aan de eer­ste wed­strijd van het nieu­we sei­zoen. Hij zegt ver­der dat het be­stuur in de af­ge­lo­pen trans­fer­pe­ri­o­de vier spe­lers heeft aan­ge­trok­ken en dat het groot­ste deel van de se­lec­tie van vo­rig sei­zoen in­tact is ge­ble­ven. Wal­ker geeft ver­der aan dat de doel­stel­ling dit sei­zoen is om kam­pi­oen of se­mikam­pi­oen te wor­den en zo­doen­de te pro­mo­ve­ren naar de top­klas­se. De oe­fen­mees­ter zegt dat de li­cen­tie van West Uni­ted nog niet in or­de is, maar hij be­weert dat het be­stuur er al­les aan doet om de li­cen­tie klaar te krij­gen. Wal­ker weet niets van Pa­pa­tam en weet niet wie ver­trok­ken is en wel­ke spe­lers aan­ge­trok­ken zijn, maar hij gaat er­van uit dat de te­gen­stan­der ze­ker in ei­gen huis zal win­nen. Wal­ker denkt dat zijn team goe­de kan­sen heeft om de­ze wed­strijd te win­nen en met de drie pun­ten rich­ting Coro­nie te­rug te ke­ren.

West Uni­ted ein­dig­de vo­rig sei­zoen in de com­pe­ti­tie die toen nog de eer­ste klas­se werd ge­noemd, op de zes­de plaats met 33 pun­ten uit 21 wed­strij­den, ter­wijl Pa­pa­tam op de acht­ste plaats ein­dig­de met 23 pun­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.