Schor­sing en geld­boe­te voor Mour­in­ho

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Man­ches­ter Uni­ted-trai­ner Jo­sé Mour­in­ho is gis­te­ren door de En­gel­se voet­bal­bond FA op­nieuw voor één du­el ge­schorst, dit­maal voor mis­dra­gin­gen tij­dens de wed­strijd in de Pre­mier Le­a­gue te­gen West Ham Uni­ted (1-1). De 53-ja­ri­ge trai­ner moet ook een boe­te van om­ge­re­kend 19.000 eu­ro be­ta­len.

Mour­in­ho schop­te zon­dag in de wed­strijd te­gen West Ham na een half uur spe­len een bi­don met wa­ter weg, uit on­vre­de over een ge­le kaart voor Paul Pog­ba. Hij werd daar­op naar de tri­bu­ne ge­stuurd door ar­bi­ter Jon Moss. De schor­sing ging gis­te­ren al in, toen Uni­ted te­gen West Ham het op­nam voor een plek in de hal­ve fi­na­le van de Le­a­gue Cup.

Het is de twee­de keer in een maand tijd dat de Por­tu­gees een schor­sing te­gen zich hoort uit­spre­ken. Vier we­ken ge­le­den moest hij op de tri­bu­ne plaats­ne­men in de wed­strijd te­gen Swan­sea Ci­ty. Toen werd hij on­der meer ge­schorst voor het on­no­dig on­der druk zet­ten van ar­bi­ter Antho­ny Tay­lor, voor­af­gaand aan het du­el met Li­ver­pool op 17 ok­to­ber. La­ter zou Mour­in­ho tij­dens de wed­strijd te­gen Burn­ley (0-0) ook ar­bi­ter Mark Clat­ten­burg heb­ben be­le­digd in de spe­lers­tun­nel. Vol­gens de FA bracht Mour­in­ho de ‘sport in dis­kre­diet’. Hij kreeg in to­taal een boe­te van meer dan 60.000 eu­ro. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.