Flo­ra treft A Co­conut in eer­ste du­el

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL – Flo­ra zal zijn sei­zoen in de hoofd­klas­se van de Su­ri­naam­se Voetbal Bond (SVB) ope­nen te­gen A Co­conut. De­ze wed­strijd wordt za­ter­dag ge­speeld in het Bi­gi Wee­sta­di­on, dat de thuis­ha­ven is van A Co­conut. Flo­ra deed vo­rig sei­zoen goe­de za­ken. Het werd de se­mikam­pi­oen van de Nieu­we Ge­ne­ra­tie Voetbal Bond (NGVB) en plaatste zich zo­doen­de voor het Lid­bon­den­toer­nooi van de SVB. In dit toer­nooi was Flo­ra niet te stop­pen. Het was een van de sterk­ste teams in dit toer­nooi en het ver­o­ver­de het kam­pi­oen­schap. In de fi­na­le werd Slee Ju­ni­ors, dat kam­pi­oen is van de NGVB, met 4-3 ver­sla­gen. A Co­conut zit al en­ke­le sei­zoe­nen in de top­sec­tie van Su­ri­na­me en heeft in de­ze sei­zoe­nen zich we­ten te hand­ha­ven in de­ze klas­se. A Co­conut be­gon vo­rig sei­zoen goed aan de com­pe­ti­tie, die toen eer­ste klas­se werd ge­noemd, maar naar­ma­te de com­pe­ti­tie vor­der­de, nam de pres­ta­tie af van het team uit Bro­ko­p­on­do. Uit­ein­de­lijk ein­dig­de A Co­conut op de ze­ven­de plaats met 27 pun­ten uit 21 du­els. A Co­conut heeft flink wat er­va­ring op­ge­daan in de vo­ri­ge sei­zoe­nen, ter­wijl Flo­ra een nieuw­ko­mer is in de top­sec­tie. Het team uit Bro­ko­p­on­do zal ge­bruik ma­ken van zijn er­va­ring en zal pro­be­ren de­ze com­pe­ti­tie met een over­win­ning te be­gin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.