Beul Zam­pa­ri­ni slaat weer toe

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Pa­ler­mo is toe aan zijn der­de trai­ner van het sei­zoen. De be­ruch­te voor­zit­ter Mau­ri­zio Zam­pa­ri­ni heeft Ro­ber­to De Zer­bi op non­ac­tief ge­plaatst en ver­van­gen door Eu­ge­nio Co­ri­ni.

Het ver­trek van De Zer­bi, die be­kend staat als een van de groot­ste trai­ners­ta­len­ten van Ita­lië, volgt op de uit­scha­ke­ling na straf­schop­pen in het toer­nooi om de Cop­pa Ita­lia te­gen Spe­zia. In de Se­rie A staat Pa­ler­mo er met de laat­ste plaats ook bar slecht voor. Co­ri­ni is geen on­be­ken­de bij Pa­ler­mo, want hij speel­de tus­sen 2003 en 2007 124 du­els voor de Si­ci­li­a­nen. Hij was eer­der trai­ner van Por­to­sum­ma­ga, Cro­to­ne, Fro­si­n­o­ne en Chie­vo Ver­o­na. Co­ri­ni is na De Zer­bi en Da­vi­de Bal­lar­di­ni die be­gin sep­tem­ber ver­trok al de der­de trai­ner in dit sei­zoen van Pa­ler­mo, waar Ne­der­lan­der Ou­a­sim Bouy speelt. Vo­rig sei­zoen wis­sel­de voor­zit­ter Zam­pa­ri­ni liefst ne­gen keer van trai­ner. In to­taal hak­te hij in zijn car­ri­è­re als voor­zit­ter bij Pa­ler­mo en zijn vo­ri­ge club Ve­ne­zia al zes­tig keer met het trai­ners­bijl­tje.

(VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.