Duits WK-bid wordt weer aan­ge­val­len

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - De au­to­ri­tei­ten in Zwit­ser­land heb­ben we­der­om huis­zoe­kin­gen ge­daan in het ka­der van het on­der­zoek naar du­bi­eu­ze be­ta­lin­gen door het or­ga­ni­sa­tie­co­mi­té dat het WK van 2006 naar Duits­land haal­de.

Voor­ma­lig al­ge­meen se­cre­ta­ris Urs Lin­si van FIFA be­hoort nu ook tot de ver­dach­ten, lie­ten de au­to­ri­tei­ten woens­dag we­ten naar aan­lei­ding van in­val­len vo­ri­ge week in het Duits­spre­ken­de deel van Zwit­ser­land. Le­gen­de Franz Bec­ken­bau­er, oud-voor­zit­ters van de Duit­se voet­bal­bond Theo Zwan­zi­ger en Wolf­gang Niers­bach en voor­ma­lig al­ge­meen se­cre­ta­ris van de bond Horst Ru­dolf Sch­midt wa­ren in die straf­zaak al ver­dach­ten. Spe­ci­fiek gaat het om be­ta­lin­gen via re­ke­nin­gen van Bec­ken­bau­er, Adi­das-top­man Ro­bert Louis-Drey­fus en een Zwit­sers ad­vo­ca­ten­kan­toor. Over de be­ruch­te geld­stroom is de af­ge­lo­pen ja­ren al veel te doen ge­weest. Bij di­ver­se trans­ac­ties werd er in to­taal tien mil­joen Zwit­ser­se frank (des­tijds 6,7 mil­joen eu­ro) over­ge­maakt.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.