Uni­ted naar laat­ste vier Le­a­gue Cup

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Man­ches­ter Uni­ted zit bij de laat­ste vier in de Le­a­gue Cup. De En­gel­se top­club won op ei­gen veld met 4-1 van West Ham Uni­ted. De for­ma­tie van Jo­sé Mour­in­ho zit nu bij de laat­ste vier in het be­ker­toer­nooi.

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic bracht Uni­ted al in de twee­de mi­nuut op voor­sprong. De Zweed rond­de be­heerst af, na een schit­te­ren­de voor­zet (hak­je) van Hen­rik Mk­hi­ta­ry­an. Zla­tan kwam bij zijn tref­fer in aan­ra­king met doel­man Adrián. De scha­de viel voor de spits ge­luk­kig mee; na een kor­te bles­su­re­be­han­de­ling kon hij het du­el her­vat­ten. Uni­ted, dat in een ster­ke op­stel­ling speel­de, leek op weg naar een een­vou­di­ge ze­ge. Ash­ley Flet­cher deed tien mi­nu­ten voor rust iets te­rug voor West Ham. Na de pau­ze bleek Antho­ny Mar­ti­al het goud­haan­tje. Hij maak­te de 2-1 en even la­ter ook de 3-1 voor Uni­ted. Da­ley Blind stond op dat mo­ment in het veld bij de En­gel­se groot­macht. De Ne­der­lan­der viel di­rect na rust in. In bles­su­re­tijd be­paal­de Zla­tan de eind­stand.

(De Te­le­graaf)

Zla­tan Ibra­hi­mo­vic van Man­ches­ter Uni­ted schiet de bal langs doel­man Adrain van West Ham Uni­ted. (Fo­to: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.