Trai­ner Ra­mau­tar voor drie jaar ge­schorst

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL – Trai­ner Guil­li­a­mo Ra­mau­tar van Men­gao is voor drie jaar ge­schorst, we­gens het du­wen van scheids­rech­ter Antho­ny Ter­borg in het ge­zicht. Dit heeft voor­zit­ter Ken­neth Rag­ho­sing van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond be­kend­ge­maakt. De uit­spraak is dins­dag ge­daan door de tucht- en ge­schil­len­com­mis­sie van SZVB. In de eer­ste zit­ting had Ra­mau­tar zijn kant van het ver­haal ge­ge­ven. De tucht- en ge­schil­len­com­mis­sie wil­de ook de scheids­rech­ter ho­ren en zo werd de zaak ver­scho­ven. In de der­de zit­ting heeft de com­mis­sie zijn uit­spraak ge­daan.

In de ont­moe­ting tus­sen Men­gao en Styx-KG in de eer­ste ron­de play-offs wed­strijd op 20 no­vem­ber, scoor­de Styx-KG-spe­ler Lu­cas da Costa. Zo­wel de trai­ners­staf als de spe­lers von­den dat er eerst een over­tre­ding had plaats­ge­von­den op Men­ga­os­pe­ler Car­los Ra­mos door Ro­meo Jo­me­na van Styx-KG. Ra­mau­tar en doel­man Ron­nie Aloe­ma wa­ren het dui­de­lijk niet eens en ze gin­gen ver­haal ha­len bij Ter­borg. In de­ze scrim­ma­ge duw­de Ra­mau­tar scheids­rech­ter Ter­borg in het ge­zicht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.