Over­le­ven­de doel­man stopt na vlieg­ramp

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ni­val­do heeft een dag na de vlieg­tuig­ramp in Co­lom­bia be­kend­ge­maakt een punt te zet­ten ach­ter zijn car­ri­è­re. De 42-ja­ri­ge doel­man zou op 11 de­cem­ber te­gen At­lé­ti­co Min­ei­ro zijn drie­hon­derd­ste en laat­ste du­el voor Cha­p­ecoen­se spe­len. Ni­val­do, die thuis­bleef en de ramp dus over­leef­de, blijft nu staan op 299 du­els.

Het vlieg­tuig met zijn team­ge­no­ten aan boord stort­te dins­dag neer. 71 van de 77 in­zit­ten­den van het vlieg­tuig kwa­men bij de ramp om het le­ven. Drie spe­lers van Cha­p­ecoen­se die aan boord wa­ren, over­leef­den de crash. Ook Ni­val­do had in het vlieg­tuig moe­ten zit­ten. “Ik zou ei­gen­lijk mee­gaan, maar uit­ein­de­lijk be­slo­ten we dat ik thuis bleef”, zegt hij in Bra­zi­li­aan­se me­dia.

De 42-ja­ri­ge Ni­val­do speel­de 299 du­els voor Cha­p­ecoen­se en zou wil­len stop­pen, na­dat hij drie­hon­derd du­els had ge­keept. Het was zijn wens om zijn laat­ste du­el in ei­gen sta­di­on te spe­len. “In het le­ven heeft al­les een re­den. Ik reis­de niet mee, om­dat ik mijn af­scheids­wed­strijd in ei­gen huis zou spe­len te­gen At­lé­ti­co Min­ei­ro. Dat zou mijn drie­hon­derd­ste wed­strijd voor de club wor­den.” De wed­strijd te­gen At­lé­ti­co Min­ei­ro zou de laat­ste com­pe­ti­tie­wed­strijd van dit sei­zoen zijn. Het du­el in de Bra­zi­li­aan­se Sé­rie A stond voor 11 de­cem­ber op het pro­gram­ma. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.