Bar­cel­o­na wint weer niet

Times of Suriname - - SPORT -

VOETBAL - Ook de twee­de wed­strijd van Jasper Cil­les­sen voor Bar­cel­o­na is uit­ge­lo­pen op een de­cep­tie. In een be­ker­du­el met der­de­klas­ser Hé­r­cu­les Ali­can­te kwa­men de Ca­ta­la­nen niet ver­der dan 1-1. Ook het twee­de op­tre­den van Cil­les­sen voor de Ca­ta­laan­se groot­macht ver­liep niet be­paald naar wens. Met drie de­bu­tan­ten (Bor­ja López, Car­les Ale­ña en Alex Car­bo­nell) en een aan­tal vas­te re­ser­ves maak­te Bar­cel­o­na een zeer ma­ti­ge in­druk in Ali­can­te. Ze­ven mi­nu­ten na rust kwa­men Cil­les­sen en con­sor­ten zelfs op ach­ter­stand door een go­al van Da­vid Mainz, die een voor­zet van­af links met zijn borst bin­nen­werk­te. Zes mi­nu­ten la­ter kwam Bar­ça via een heer­lij­ke poei­er van Ale­ña langs­zij, maar ver­der dan dat kwa­men de Ca­ta­la­nen niet. Daar­door moet Bar­cel­o­na nog vol aan de bak tij­dens de re­turn van 21 de­cem­ber. Het be­te­kent dat Bar­cel­o­na drie da­gen na de de­cep­tie in de com­pe­ti­tie te­gen Re­al So­cie­dad (1-1) weer te­gen een te­leur­stel­ling aan­loopt.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.