Ma­riah Ca­rey zoent met dan­ser

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ma­riah Ca­rey is op een ro­man­ti­sche va­kan­tie naar Maui met één van haar dan­sers, Bry­an Ta­na­ka. Dat meldt Us Wee­kly. Ca­rey wordt sinds haar breuk met de mil­jar­dair Ja­mes Pac­ker in ok­to­ber re­gel­ma­tig ge­zien met de 33-ja­ri­ge cho­re­o­graaf en dan­ser. De twee zou­den ge­woon goe­de vrien­den zijn, zei­den bron­nen rond­om Ca­rey vo­ri­ge maand in re­ac­tie op de ge­ruch­ten dat ze een set­je vor­men. Die vriend­schap be­gint in ie­der ge­val steeds in­tie­me­re vor­men aan te ne­men: Ca­rey en Ta­na­ka zijn op het ei­land Maui na­bij Ha­waii sa­men ge­spot. “Ze za­ten bij el­kaar en zoen­den”, al­dus een spi­on. Ook zwom het stel sa­men en lie­pen ze hand in hand over het strand. “Ze zag er ge­luk­kig en te­vre­den uit met Bry­an”, liet een oog­ge­tui­ge we­ten. Ta­na­ka zou in­mid­dels gek zijn op de zan­ge­res: “Hij heeft een crush op haar”, ver­volgt de bron. Ca­rey viert een kor­te va­kan­tie op Ha­waii na een drie­tal op­tre­dens die ze vo­ri­ge week gaf in Hono­lu­lu. Nic­kel­back is weer eens het mik­punt van spot ge­weest. Een Ca­na­de­se po­li­tie-een­heid dreigt au­to­mo­bi­lis­ten die on­der in­vloed rij­den, on­der dwang te la­ten luis­te­ren naar de Ca­na­de­se rock­band. De Ken­sing­ton Po­li­ce Ser­vi­ce heeft be­stuur­ders ge­waar­schuwd om niet met drank op te gaan rij­den. Moch­ten ze tóch ge­pakt wor­den, dan zul­len de au­to­mo­bi­lis­ten ge­dwon­gen wor­den om naar Nic­kel­backs der­de al­bum Sil­ver Si­de Up te luis­te­ren. Dit liet de een­heid we­ten op Fa­ce­book. “Als we je be­trap­pen - en ja, we gaan je be­trap­pen - krijg je naast een dik­ke boe­te, aan­klacht en een jaar rij­ont­zeg­ging nog een ex­tra ca­deau, in de zin dat we Nic­kel­back voor je zul­len draai­en in de au­to op weg naar de ge­van­ge­nis.” De Po­li­ce Ser­vi­ce ver­volgt: “Nee, nee, je hoeft ons niet te be­dan­ken. We den­ken dat als je dom ge­noeg bent om ach­ter het stuur te krui­pen na­dat je ge­dron­ken hebt, een klein beet­je Chad Kroe­ger en zijn jon­gens een mooi pre­sen­tje zal zijn.” De een­heid hoopt dat het niet zo­ver hoeft te ko­men. “Als­je­blieft, la­ten we een per­fect on­ge­o­pen­de ko­pie van een Nic­kel­back-al­bum in tact hou­den. Drink niet ach­ter het stuur en dan la­ten wij je er niet naar luis­te­ren.”

(De Te­le­graaf/fo­to: the­mu­si­c­ex­press.ca en fo­to2:

hun­ga­ry­to­day.hu)

(De Te­le­graaf/fo­to: thes­un.co.uk en fo­to2: cdnds.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.