Pakt Spo­ti­fy-re­cord Jus­tin Bie­ber af

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

The Weeknd heeft sinds de­ze week het re­cord van mees­te Spo­ti­fy-streams op een dag in han­den. Hij breekt daar­mee het re­cord van Jus­tin Bie­ber, wiens num­mers vo­rig jaar op een dag 36 mil­joen keer wer­den be­luis­terd. Exac­te aan­tal­len over het nieu­we re­cord ver­meldt Spo­ti­fy niet. The Weeknd bracht vo­ri­ge week zijn der­de stu­dio-al­bum St­ar­boy uit. Sinds­dien be­heerst hij vrij­wel al­le lan­de­lij­ke Spo­ti­fy-lijs­ten. Naast St­ar­boy en I Feel It Co­ming met Daft Punk wor­den ook Roc­kin’,

Par­ty Mon­ster en Si­de­walks veel be­luis­terd in Ne­der­land. In de we­reld­wij­de Spo­ti­fy Top 50 staat de zan­ger met al­le acht­tien sin­gles van zijn al­bum ge­no­teerd. Bie­ber raak­te eer­der al een an­der Spo­ti­fy-re­cord kwijt. In mei werd Dra­ke de meest ge­stream­de ar­tiest al­ler tij­den op het plat­form. In ok­to­ber werd zijn hit One

Dan­ce bo­ven­dien het meest ge­stream­de num­mer ooit.

(NU.nl/fo­to: twimg.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.