Gerard But­ler en vrien­din uit el­kaar

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Gerard But­ler is weer vrij­ge­zel. De ac­teur en zijn vrien­din Mor­gan Brown heb­ben be­slo­ten om uit el­kaar te gaan. De re­la­tie van Gerard But­ler en zijn vrien­din Mor­gan Brown heeft zo’n twee jaar ge­duurd. Tus­sen­tijds hield het stel al eens een kor­te pau­ze, maar nu is de breuk de­fi­ni­tief. Vol­gens E! zijn de 47-ja­ri­ge ac­teur en de 39-ja­ri­ge in­te­ri­eur­ver­zorg­ster twee we­ken ge­le­den uit el­kaar ge­gaan. Kort daar­voor werd het stel nog sa­men ge­zien in Los An­ge­les.

(De Te­le­graaf/fo­to: ga­la.de)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.