Cheryl Co­le in ver­wach­ting

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Fans van Cheryl Co­le wis­ten het al ze­ker; hun idool is zwan­ger. Nu kan de zan­ge­res niets an­ders meer dan hun ver­moe­dens be­ves­ti­gen, want haar li­chaam ver­raadt haar. Het kers­ver­se stel ging sa­men naar het St. Ja­mes Christ­mas Ca­rol Con­cert in Lon­den en ze za­gen er dol­ge­luk­kig uit. Li­am week niet van de zij­de van Cheryl en de zan­ge­res kon de zwan­ge­re buik niet meer ver­hul­len. Eind sep­tem­ber werd er al ge­spe­cu­leerd over een mo­ge­lij­ke zwan­ger­schap, na­dat de zan­ge­res wat vol­ler oog­de in een ad­ver­ten­tie en haar moe­der was ge­spot in een win­kel voor spe­ci­a­le zwan­ger­schaps­kus­sens. Ook hint­te het ex-lid van boy­band One Di­rec­ti­on op so­ci­al me­dia op een mo­ge­lij­ke zwan­ger­schap.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.