Ka­ty Per­ry ge­spot met ver­lo­vings­ring

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Ka­ty Per­ry is maan­dag­avond ge­zien met een enor­me dia­man­ten ring aan haar vin­ger. Dat kan er vol­gens Ame­ri­kaan­se me­dia nog wel eens op wij­zen dat haar vriend Or­lan­do Bloom voor de zan­ge­res op de knie­ën is ge­gaan. Ka­ty droeg de ring tij­dens een avond­je uit met Or­lan­do in New York en liet het sie­raad dui­de­lijk zien aan de aan­we­zi­ge pa­pa­raz­zi, zegt een oog­ge­tui­ge te­gen E! On­li­ne. De twee straal­den vol­gens de bron en hiel­den el­kaars hand vast toen ze een res­tau­rant bin­nen gin­gen. On­langs de­den nog ge­ruch­ten de ron­de dat de re­la­tie tus­sen de 39-ja­ri­ge ac­teur en de 32-ja­ri­ge zan­ge­res na tien maan­den voor­bij zou zijn. Maar af­ge­lo­pen week­end bleek al dat de twee nog al­tijd bij el­kaar zijn. Op In­st­agram post­te Ka­ty een vi­deo waar­in het paar Thanks­gi­ving vier­de met haar fa­mi­lie.

(De Te­le­graaf/fo­to: te­le­graph.co.uk)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.