Ab­his­hek Bachchan over stap naar Hol­ly­wood

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Bol­ly­wood­ster­ren als Priy­an­ka Cho­p­ra en Dee­pi­ka Pa­duk­o­ne heb­ben in­mid­dels hun eer­ste Hol­ly­wood­film op­ge­no­men. An­de­re Bol­ly­wood­ac­teurs als Anil Kap­oor, Anu­pam Kher, Ami­tabh Bachchan en Aish­wa­riya Rai Bachchan gin­gen hen al voor. Er is veel te doen over de over­stap die Bol­ly­wood­ac­teurs ma­ken naar Hol­ly­wood. Ie­der­een heeft er zijn me­ning over. Ter­wijl de een het als ver­raad ziet, ziet de an­der het als een aan­winst. Ab­his­hek Bachchan ziet het als een in­spi­ra­tie. Zijn va­der maak­te zijn in­ter­na­ti­o­na­le film­de­buut met de Hol­ly­wood­film en zijn vrouw was te zien in films als

en “Gren­zen ver­va­gen en de we­reld wordt steeds klei­ner. Het is een mooie kans om ta­lent uit te wis­se­len. Ik zou ie­der pro­ject dat mij in­spi­reert met bei­de han­den aan­grij­pen, on­ge­acht de taal”, al­dus de 40-ja­ri­ge ac­teur. Er werd flik ge­spe­cu­leerd dat Ab­his­hek een rol heeft in He­ra Pheri 3. De ac­teur zegt ech­ter dat hij geen deel uit­maakt van de cast van het der­de deel van de film­reeks. Hij maakt het ook dui­de­lijk dat het vier­de deel van de su­per­hit ac­tie­film Dhoom nog niet ge­maakt wordt. Vol­gens hem zijn de film­ma­kers nog be­zig met het script. (bol­ly­wood.nl/ fo­to: mimg.su­lek­ha. com)

The Gre­at Gats­by

The Pink Pan­ther 2 The Last Le­gi­on.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.