Pre­mi­è­re

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De pre­mi­è­re van de Bol­ly­wood­film The Ring (de­ze ti­tel staat nog niet vast), die on­der an­de­re in Ne­der­land is op­ge­no­men, is don­der­dag be­kend­ge­maakt door Bol­ly­wood­ac­teurs Sal­man Khan en Alia Bhatt. De da­tum werd op het so­ci­a­le me­dia plat­form Twit­ter ont­huld met de bij­gaan­de pos­ter. “De nieu­we film van SRK komt er­aan. De re­lea­se­da­tum heb ik be­paald, nu mo­gen jul­lie de ti­tel be­pa­len”, al­dus Sal­man Khan. De film, met in de hoofd­rol­len Shah Rukh Khan en Anus­h­ka Shar­ma, is ge­re­gis­seerd door Im­ti­az Ali en staat ge­pland voor een re­lea­se op 11 au­gus­tus. Anus­h­ka is blij om met su­per­ster Shah Rukh voor de der­de keer te wer­ken in Im­ti­az Ali’s nieu­we film. Ze meent

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.