Nar­gis Fakhri woont Pun­ja­bi brui­loft bij

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Nar­gis Fakhri die mo­men­teel be­zig is met de op­na­mes voor haar In­doA­me­ri­kaan­se film 5 Wed­dings, kreeg on­langs een ‘voor­proef­je’ de van Pun­ja­bi­cul­tuur. Ze wordt voor het eerst te­gen­over Raj­kum­mar ge­kop­peld in een film. 5 Wed­dings wordt ge­pro­du­ceerd door Nam­ra­ta Singh Gu­j­ral. In de film, speelt Nar­gis een In­di­a­se da­me, die op­ge­groeid in de VS. Ze gaat la­ter naar In­dia voor haar werk als Ame­ri­kaan­se co­lum­nist. Ze moet heel In­dia rond­trek­ken om een ver­haal te schrij­ven over brui­lof­ten in Bol­ly­wood. Haar een­vou­di­ge taak wordt be­moei­lijk om­dat Raj­kum­mar Rao en de Pun­jab po­li­tie er­van over­tuigd zijn dat het een spi­o­na­ge­o­pe­ra­tie is. De ac­tri­ce en en­ke­le le­den van de cast, woon­den on­langs een wer­ke­lij­ke tra­di­ti­o­ne­le ‘Sikh’ (Pun­ja­bi) brui­loft bij in een gu­rud­wa­ra (ge­beds­huis). De re­gis­seur heeft de brui­loft ook vast­ge­legd voor de in­ter­na­ti­o­na­le film. Na de ce­re­mo­nie, ble­ven Nar­gis en haar co-ster­ren nog voor en­ke­le uren daar. Bo De­rek, die ge­no­mi­neerd werd bij Gol­den Glo­be awards voor de door­braak film, 10 (1979) en Os­car ge­no­mi­neer­de Can­dy Clark heb­ben ook een rol in 5 Wed­dings. De 37-ja­ri­ge ac­tri­ce maak­te haar Hol­ly­wood ac­teer­de­buut met Spy in 2015. (in­di­a­ti­mes.com / fo­to: hdwall­pa­pers­down­lo­ads.net)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.