Om­zet uit­zend­bran­che neemt op­nieuw toe

Times of Suriname - - ECONOMIE -

DEN HAAG - In het der­de kwar­taal heb­ben uit­zend­bu­reaus, ar­beids­be­mid­de­laars en per­so­neels­be­heer­ders 1 pro­cent meer om­ge­zet dan in het voor­gaan­de kwar­taal. De stij­ging is klei­ner dan in het twee­de kwar­taal. Dat maak­te het Cen­traal Bu­reau voor de Sta­tis­tiek (CBS) gis­te­ren be­kend. Ook het aan­tal uit­zend­uren nam in het der­de kwar­taal op­nieuw toe, al­dus het sta­tis­tiek­bu­reau. De op­breng­sten van de uit­zend­bran­che han­gen sterk sa­men met het aan­tal uit­zend­uren. Het to­taal aan­tal uit­zend­uren steeg in af­ge­lo­pen kwar­taal met 2 pro­cent. De stij­ging is te dan­ken aan een toe­na­me van de uren in zo­wel de kort­lo­pen­de als de lang­lo­pen­de con­trac­ten. Het aan­tal uit­zend­uren in lang­lo­pen­de con­trac­ten zo­als de­ta­che­ring en pay­rol­ling steeg met 2,6 pro­cent in het der­de kwar­taal. Een kwar­taal eer­der was de stij­ging 3 pro­cent. Het aan­tal uren in kort­lo­pen­de con­trac­ten steeg met 1,9 pro­cent. Ook de­ze toe­na­me is min­der groot dan in het twee­de kwar­taal.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.