Duit­se werk­loos­heid daalt licht

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BERLIJN - De werk­loos­heid in Duits­land is in no­vem­ber licht ge­daald. Dit meld­de het Fe­dera­le Ar­beids­bu­reau gis­te­ren.

In no­vem­ber daal­de het voor sei­zoens­in­vloe­den aan­ge­pas­te aan­tal werk­lo­zen met 5.000 ten op­zich­te van ok­to­ber. Voor­af ge­raad­pleeg­de eco­no­men mik­ten even­eens op een af­na­me met 5.000 in ok­to­ber. In ok­to­ber daal­de het voor sei­zoens­in­vloe­den aan­ge­pas­te aan­tal werk­lo­zen nog met 13.000. Het voor sei­zoens­in­vloe­den aan­ge­pas­te werk­loos­heids­per­cen­ta­ge kwam uit op 6,0 pro­cent, ge­lijk aan het werk­loos­heids­per­cen­ta­ge een maand eer­der.

Het niet aan­ge­pas­te werk­loos­heids­per­cen­ta­ge no­teer­de in no­vem­ber op 5,7 pro­cent, wat 0,1 pro­cent­punt la­ger was dan de 5,8 pro­cent in ok­to­ber. De ver­wach­ting lag hier op 6,0 pro­cent. In to­taal za­ten 2,532 mil­joen Duit­sers in ok­to­ber zon­der baan, ver­ge­le­ken met 2,540 mil­joen in ok­to­ber.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.