Hor­lo­ge­ma­ker Breit­ling zoekt ko­per

Times of Suriname - - ECONOMIE -

ZÜRICH - De Zwit­ser­se hor­lo­ge­ma­ker Breit­ling is op zoek naar een ko­per voor de on­der­ne­ming. Dat meld­de pers­bu­reau Bloom­berg op ge­zag van in­ge­wij­den rond de kwes­tie.

Breit­ling is on­der meer be­kend van de re­cla­mes met ac­teur Jo­hn Travol­ta en voet­bal­ler Da­vid Beck­ham. Vol­gens de bron­nen is het ver­koop­pro­ces nog in een vroe­ge fa­se en is het niet ze­ker dat het tot een trans­ac­tie zal ko­men. Vo­rig jaar draai­de het 132 jaar ou­de Breit­ling een om­zet van cir­ca 370 mil­joen Zwit­ser­se frank, om­ge­re­kend 344 mil­joen eu­ro. De Zwit­ser­se hor­lo­gein­du­strie heeft te ma­ken met moei­za­me markt­om­stan­dig­he­den, door een zwak­ke­re vraag in Azië en el­ders in de we­reld. In ok­to­ber daal­de de ex­port van hor­lo­ges van Zwit­ser­se ma­ke­lij in het sterk­ste tem­po in ruim ze­ven jaar. (De Te­le­graaf/fo­to: pas­si­ons.

com.sg)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.