Roc­ket In­ter­net ver­be­tert re­sul­ta­ten

Times of Suriname - - ECONOMIE -

BERLIJN - Roc­ket In­ter­net heeft in de eer­ste ne­gen maan­den van dit jaar zijn om­zet en re­sul­ta­ten zien ver­be­te­ren. Dit meld­de het Duit­se in­ves­te­rings­ve­hi­kel gis­te­ren.

In de eer­ste ne­gen maan­den van 2016 kwa­men de net­to op­breng­sten in de kern­sec­to­ren, waar­on­der Food & Gro­ce­ries en Fas­hi­on, op jaar­ba­sis liefst 30,6 pro­cent ho­ger uit op 1.580 mil­joen eu­ro. De aan­ge­pas­te Ebit­da-mar­ge liep op van 34,4 pro­cent ne­ga­tief naar 17,5 pro­cent ne­ga­tief. Roc­ket In­ter­net is naast Hel­loFresh ook be­kend van be­zor­gings­dienst Food­pan­da en on­li­ne woon­win­kel Ho­me24. Daar­naast richt­te het in­ves­te­rings­ve­hi­kel in 2008 de be­ken­de on­li­ne re­tai­ler Za­lan­do op.

Het aan­deel Roc­ket In­ter­net sloot gis­te­ren 0,6 pro­cent ho­ger op 17,98 eu­ro.

(Beurs­dui­vel)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.