Rij­hou­ding

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Be­gin met een goe­de zit­hou­ding. Een goe­de hou­ding is niet al­leen goed voor de hou­ding zelf, maar het is ook be­lang­rijk voor de vei­lig­heid. Je au­to­stoel en be­vei­li­gings­sys­te­men zijn af­ge­stemd op men­sen die op de juis­te ma­nier zit­ten, en kun­nen in fei­te van in­vloed zijn op de vei­lig­heid in het ge­val van een bot­sing. Hou je rug te­gen de stoel en de hoofd­steun. Stel je stoel in zo­dat je op de juis­te af­stand van de pe­da­len en het stuur zit. Als je naar vo­ren leunt, en je voe­ten moet uit­strek­ken of moei­lijk bij het stuur kan, zit je te ver weg. Als je op­ge­vou­wen zit met je kin op het stuur, zit je te dicht­bij. Pas de hoofd­steun aan. De hoofd­steun moet zo staan dat het mid­den van je hoofd er te­gen­aan rust. Kan­tel de hoofd­steun als dat no­dig is, om de af­stand tus­sen de ach­ter­kant van je hoofd en de hoofd­steun niet meer dan 10cm te ma­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.