Sla­pen

Times of Suriname - - TIMES UNLINED -

Slaap lek­ker. Hoe­wel je niet be­wust een be­paal­de hou­ding kunt aan­hou­den wan­neer je slaapt, kan hoe je slaapt wel in­vloed heb­ben op je loop­hou­ding. Een ste­vig ma­tras geeft een goe­de rug­steun. Als je op je rug slaapt hou je je schou­ders recht, en het is vaak ook be­ter voor je rug dan op je buik sla­pen. Als je lie­ver op je zij slaapt, pro­beer dan eens een dun, klein kus­sen tus­sen je knie­ën te leg­gen zo­dat je rug­gen­graat recht blijft. Ge­bruik een kus­sen voor goe­de steun en uit­lij­ning van je hoofd en schou­ders. Over­drijf het niet met kus­sens -- als je er te veel neemt ligt je hoofd in een on­na­tuur­lij­ke po­si­tie ge­bo­gen; dit schaadt je hou­ding en je wordt stijf, pijn­lijk en ver­suft wak­ker.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.