Man vraagt geld kof­fie te­rug na mis­luk­te da­te

Times of Suriname - - PANORAMA -

Een Brit­se man heeft het geld voor de kof­fie die hij trak­teer­de tij­dens een da­te te­rug­ge­vraagd om­dat de da­me niet naar een eten­tje bij hem thuis wil­de ko­men. De vrouw blijft ver­bijs­terd ach­ter. Na een aan­tal mis­luk­te re­la­ties be­sloot de Lon­den­se Lau­ren Crouch haar ge­luk op da­ting app Tin­der te be­proe­ven. Daar duur­de het niet lang voor­al­eer ze een af­spraak­je vast­leg­de met een man. De ont­moe­ting vol­trok zich in een kof­fie­bar, waar ze ge­du­ren­de een half­uur vrij­uit over al­ler­lei on­der­wer­pen spra­ken. Het ge­sprek ver­liep vlot, maar Crouch voel­de de vonk niet over­slaan. Toen de man haar de dag er­na uit­no­dig­de voor een eten­tje bij hem thuis, be­dank­te ze dan ook vrien­de­lijk. Ge­krengd in zijn eer ant­woord­de de ver­sier­der fijn­tjes: “Zou je me het geld voor de kof­fie kun­nen te­rug­ge­ven? Ik houd niet van geld ver­spil­len en zou het graag in een vol­gen­de da­te met ie­mand an­ders ge­brui­ken.” Haar ver­haal, dat ze op haar blog deel­de, ging met­een vi­raal. Crouch kreeg daar­op nog ver­schil­len­de ge­tui­ge­nis­sen toe­ge­stuurd van vrou­wen die in een­zelf­de si­tu­a­tie ver­zeild wa­ren ge­raakt. (Msn.com/Fo­to:me­tro­ti­me.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.