Man trog­gelt SRD 20.000 van an­der af

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een man heeft een an­der in het di­s­trict Wa­ni­ca op­ge­licht. Hij wist SRD 20.000 van hem af te trog­ge­len. De po­li­tie heeft hem aan­ge­hou­den en in ver­ze­ke­ring ge­steld.

De ver­dach­te had een man be­na­derd, waar­bij hij zich voor­deed als on­der­ne­mer. Hij hield de be­na­deel­de voor dat hij mil­joe­nen SRD’s, USD’s en eu­ro’s op de bank had. Hij moest eerst be­las­ting be­ta­len waar­na dit geld voor hem zou wor­den vrij­ge­maakt. De man hield de aan­ge­ver voor dat hij sa­men met hem een be­drijf zou be­gin­nen als zijn geld zou wor­den vrij­ge­maakt. Ook zou de aan­ge­ver bij hem werk kun­nen vin­den. De be­na­deel­de gaf hem daar­om steeds geld. De ver­dach­te nam hem een paar ke­ren mee naar het be­las­ting­kan­toor. Van de man moest hij op de gang van het kan­toor wach­ten. De ver­dach­te ging al­leen naar bin­nen en kwam daar­na zon­der een kwi­tan­tie te­rug. Vol­gens de aan­ge­ver hield de ver­dach­te hem voor dat hij daar za­ken ging doen met een ad­vo­caat maar hij heeft nooit een ad­vo­caat daar ge­zien. Toen het geld van de bank niet vrij­kwam, bel­de hij de ver­dach­te om hier­naar te vra­gen. Hij kreeg te ho­ren dat het geld van de ene naar de an­de­re bank zou wor­den over­ge­maakt, om­dat de ene bank­di­rec­teur had ge­frau­deerd met zijn geld en daar­om was op­ge­slo­ten. Toen de be­na­deel­de bij de twee­de bank ging om te in­for­me­ren, bleek dat er nim­mer geld op naam van de ver­dach­te zou wor­den over­ge­maakt. Hij deed toen aan­gif­te te­gen de man die voort­vluch­tig was. De po­li­tie heeft hem op­ge­spoord en aan­ge­hou­den. De ver­dach­te is meer­de­re ma­len in aan­ra­king ge­ko­men met de po­li­tie.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.