Ne­gen­ja­ri­ge sek­su­eel mis­bruikt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Een ne­gen­ja­rig meis­je is sek­su­eel mis­bruikt in het di­s­trict Wa­ni­ca. Bij de po­li­tie is hier­van mel­ding ge­maakt. Het meis­je was naar het po­li­tie­bu­reau over­ge­bracht voor het doen van aan­gif­te, maar zij voel­de zich zwak en raak­te op den duur be­wus­te­loos. In eer­ste in­stan­tie was de am­bu­lan­ce in­ge­scha­keld om haar te ver­voe­ren maar die werd ge­an­nu­leerd, om­dat haar moe­der haar zelf heeft ge­bracht voor me­di­sche be­han­de­ling. Bij de po­li­tie werd aan­ge­ge­ven, dat het kind mis­bruikt zou zijn door een der­tien­ja­ri­ge buur­jon­gen. Het adres van de jon­gen werd ook door­ge­ge­ven. Uit de ver­kla­ring van het slacht­of­fer blijkt dat zij in haar wo­ning anaal is mis­bruikt door de jon­gen. De po­li­tie is be­zig met het on­der­zoek. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.