Vuur­wa­pen uit au­to ge­sto­len

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het vuur­wa­pen van een ge­pen­si­o­neer­de on­der­di­rec­teur van het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie is gis­te­ren ge­sto­len. Het wa­pen zat in een brui­ne tas die hij ge­plaatst had tus­sen de zit­tin­gen in zijn voer­tuig. Hij had zijn au­to ech­ter niet op slot ge­daan. Be­hal­ve het wa­pen heb­ben de die­ven ook nog de vuur­wa­pen­mach­ti­ging, het rij­be­wijs, de iden­ti­teits­kaart en een pin­pas weg­ge­no­men. De po­li­tie was ter plaat­se voor een on­der­zoek. Ook de af­de­ling Fo­ren­si­sche Op­spo­ring was in­ge­scha­keld. Het is niet be­kend wie de daad heeft ge­pleegd en om hoe­veel da­ders het gaat. Het on­der­zoek naar de cri­mi­ne­len is nog gaan­de.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.