Au­to buit­ge­maakt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Cri­mi­ne­len heb­ben gis­te­ren een au­to in het di­s­trict Bro­ko­p­on­do buit­ge­maakt. De be­na­deel­de deed hier­van aan­gif­te bij de po­li­tie. Hij ver­tel­de de wets­die­na­ren dat een on­be­kend be­drag aan geld, een mo­bie­le te­le­foon en een blau­we wa­gen van hem zijn ge­sto­len. De ge­sto­len au­to is na­der­hand on­be­heerd aan­ge­trof­fen tus­sen de Afo­ba­ka- en Browns­weg. Het gaat om twee ro­vers, die ge­wa­pend wa­ren met een jacht­ge­weer en een vuist­vuur­wa­pen, die de man heb­ben over­val­len. Hij heeft geen let­sel op­ge­lo­pen. De po­li­tie was ter plek­ke voor on­der­zoek. De da­ders zijn ech­ter nog voort­vluch­tig.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.