Su­ri­corps viert kin­der­dag met Clar­ke­school

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Op 5 de­cem­ber zal we­reld­wijd kin­der­dag wor­den ge­vierd als­ook ‘We­reld Vrij­wil­li­gers Dag’. Op de­ze dag zul­len mid­dels sport en spel de ruim 610 kin­de­ren van de Clar­ke­school te Sun­ny Point aan­ge­naam wor­den be­zig­ge­hou­den. Dit met on­der­steu­ning van de Uni­ted Na­ti­ons Vo­lun­teers, vrij­wil­li­gers van Su­ri­corps en het Mi­nis­te­rie van Sport- en Jeugd­za­ken. Dit meldt de or­ga­ni­sa­tie in een pers­be­richt. De Stich­ting Su­ri­corps for De­vel­op­ment is ook be­zig de toi­let­ten­groep van de school te re­no­ve­ren. Het school­ge­bouw krijgt een verf­beurt en Su­ri­corps zal zich ver­der in­zet­ten voor de aan­leg van een speel­tuin voor de kleu­ters van de Clar­ke­school. De­ze werk­zaam­he­den die al in uit­voe­ring zijn, wor­den al­le­maal uit­ge­voerd door vrij­wil­li­gers in sa­men­wer­king met part­ners van Su­ri­corps.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.