Op­nieuw vo­gel­griep in Bid­ding­hui­zen: 8.500 een­den ge­ruimd

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

BID­DING­HUI­ZEN - In Bid­ding­hui­zen is weer vo­gel­griep (H5) vast­ge­steld bij een vlees­een­den­be­drijf. De in to­taal 8500 een­den wer­den gis­ter­een nog ge­ruimd door de Ne­der­land­se Voed­sel- en Wa­ren­au­to­ri­teit (NVWA). Dat meldt het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Za­ken. De een­den­boer­de­rij die nu ge­trof­fen is door het vi­rus ligt op drie ki­lo­me­ter af­stand van het een­den­be­drijf dat vo­ri­ge week ook be­smet werd ver­klaard. Om ver­sprei­ding van het vi­rus te voor­ko­men, wer­den toen al vijf ves­ti­gin­gen met in to­taal 190.000 een­den ge­ruimd. Ook werd een pluim­vee­be­drijf met 21.000 kip­pen pre­ven­tief ge­dood. Bij de kip­pen werd na on­der­zoek geen vo­gel­griep ge­con­sta­teerd.

Een an­der pluim­vee­be­drijf dat bin­nen drie ki­lo­me­ter van het zo­juist ge­trof­fen be­drijf ligt, wordt mo­men­teel on­der­zocht. Staats­se­cre­ta­ris Van Dam van Eco­no­mi­sche Za­ken heeft per di­rect een ver­voers­ver­bod voor pluim­vee af­ge­kon­digd in een zo­ne van 10 ki­lo­me­ter. Voor al­le be­drij­ven die vo­gels hou­den die be­stemd zijn voor de pro­duc­tie van vlees en ei­e­ren geldt al sinds 9 no­vem­ber een op­hok- en af­scherm­plicht. Daar­naast moe­ten kin­der­boer­de­rij­en, die­ren­tui­nen en hou­ders van hob­by­vo­gels er­voor zor­gen dat hun vo­gels niet in con­tact ko­men met wil­de wa­ter­vo­gels. Ver­der geldt er een ver­bod op de jacht op wa­ter­vo­gels. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.