Stel moet dui­ken voor ko­gel­re­gen in Put­te

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

PUT­TE - Een Bra­bants stel is woens­dag­avond ont­snapt aan de dood toen een ge­par­keer­de Au­di in hun straat met ver­moe­de­lijk au­to­ma­ti­sche wa­pens on­der vuur werd ge­no­men. Een van de ko­gels ging dwars door hun huis. De schiet­par­tij vond rond kwart over ze­ven plaats in de School­straat in de grens­plaats Put­te. Op dat mo­ment wa­ren In­diya en haar vriend Mi­ke thuis. “We do­ken naar de grond en kro­pen over de vloer. We bib­ber­den van angst”, zegt de vrouw te­gen Om­roep Bra­bant. “In eer­ste in­stan­tie dacht ik aan vuur­werk, maar Mi­ke schreeuw­de meteen dat het fou­te boel was. Hij trok mij naar be­ne­den.” La­ter bleek dat een ko­gel door de voor­ruit was ge­ko­men en via een lam­pen­kap door de ach­ter­ruit het huis weer uit­ging. “Wat als we nou op die plek had­den ge­staan?”, zegt vriend Mi­ke te­gen de re­gio­zen­der. Veel ge­tui­gen heb­ben ge­meld dat ze na de ko­gel­re­gen een don­ker­ge­kleur­de au­to met ho­ge snel­heid za­gen weg­rij­den. Merk en ken­te­ken zijn nog on­dui­de­lijk. In het Bel­gi­sche dorp Sta­broek is een uit­ge­bran­de au­to te­rug­ge­von­den, maar of die van de da­ders was is nog on­dui­de­lijk.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.