Pé­rez looft Ro­nal­do

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Cris­ti­a­no Ro­nal­do ver­leng­de on­langs zijn con­tract bij Re­al Ma­drid en de Por­tu­gees ligt nu nog tot 2021 vast bij de Ko­nink­lij­ke. Re­al be­taalt zijn ster­spe­ler naar ver­luidt on­ge­veer der­tig mil­joen eu­ro per jaar, ex­clu­sief bonussen, waar­door Ro­nal­do de ko­men­de ja­ren be­paald niet op een hout­je hoeft te bij­ten. Voor­zit­ter Flo­ren­ti­no Pé­rez is ech­ter van me­ning dat hij el­ke cent waard is.

“Cris­ti­a­no is spe­ci­aal. Zijn sta­tis­tie­ken zijn schan­da­lig”, liet de pre­ses in ge­sprek met AFP we­ten. “We zijn ver­guld met Cris­ti­a­no Ro­nal­do. Hij geeft ons meer dan wij hem be­ta­len. We heb­ben zijn con­tract met vijf jaar ver­lengd en zijn erg trots dat het is ge­lukt.” Pé­rez stel­de be­gin vo­rig jaar Zi­né­di­ne Zi­da­ne aan als nieu­we trai­ner en hij is tot nu toe te­vre­den met zijn keu­ze: “Als spe­ler ver­an­der­de hij de club­ge­schie­de­nis, dus het was geen moei­lij­ke keu­ze. Hij kwam hier om een nieu­we en on­der­schei­den­de toe­komst te bie­den, het was dui­de­lijk dat hij het goed zou gaan doen. Hij is niet al­leen een pro­fes­si­o­nal, maar heeft ook een be­paal­de sta­tus bij de spe­lers om­dat hij een ge­wel­di­ge voet­bal­ler was.” (VZ)

Zi­né­di­ne Zi­da­ne, trai­ner van Re­al Ma­drid, is heel blij met zijn zoon En­zo Zi­da­ne, die te­gen Cul­tu­ral Le­o­ne­sa voor het eerst scoor­de voor Re­al Ma­drid. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.