Zi­da­ne heel blij voor zijn zoon

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - En­zo Zi­da­ne maak­te woens­dag­avond zijn of­fi­ci­ë­le de­buut voor Re­al Ma­drid en luis­ter­de zijn vuur­doop na acht­tien mi­nu­ten op met een doel­punt. De ta­lent­vol­le zoon van hoofd­trai­ner Zi­né­di­ne maak­te als in­val­ler de 4-1 te­gen Cul­tu­ral Le­o­ne­sa en ze­ge­vier­de uit­ein­de­lijk met 6-1 over de der­de­di­vi­si­o­nist. Na de 1-7 over­win­ning in de heen­wed­strijd was de re­turn so­wie­so een for­ma­li­teit, waar­door trai­ner Zi­da­ne de ge­le­gen­heid had om zijn 21-ja­ri­ge zoon te la­ten de­bu­te­ren. Hij is blij met de pres­ta­ties van En­zo, maar ook voor ie­mand als Mar­tin Öde­gaard, die ne­gen­tig mi­nu­ten mee­deed.

“Als ik mijn trai­ners­kle­ding uit­trek, ben ik heel blij voor mijn zoon”, ver­telt Zi­da­ne in de Spaan­se pers. “Maar als trai­ner ben ik blij voor al­le spe­lers die fan­tas­tisch werk heb­ben ge­le­verd. Ik ben ook blij voor Mar­tin Öde­gaard en voor al­le an­de­re jon­gens. Maar na­tuur­lijk zul­len we er thuis over pra­ten.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.