Ka­ne lan­ger bij Tot­ten­ham

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Tot­ten­ham Hot­spur liet de af­ge­lo­pen maan­den al een aan­tal dra­gen­de spe­lers bij­te­ke­nen en the Spurs heb­ben gis­ter­mid­dag we­der­om con­tract­nieuws naar bui­ten ge­bracht. De Lon­de­na­ren ma­ken mel­ding van een ak­koord met Har­ry Ka­ne en zijn zo een aan­tal En­gel­se topclubs die in­te­res­se had­den in de spits, te snel af. De, door on­der meer Man­ches­ter Uni­ted begeerde, spits zet­te in bij­zijn van Mau­ri­cio Po­chet­ti­no zijn krab­bel on­der een con­tract dat hem tot 2022 bij Tot­ten­ham zal hou­den. Ka­ne gaat vol­gens zijn nieu­we ver­bin­te­nis een klei­ne 150.000 eu­ro per week ver­die­nen en wordt zo de best ver­die­nen­de spe­ler uit de club­ge­schie­de­nis. Zijn ou­de con­tract liep nog tot 2020. “We zijn ver­rukt dat Har­ry Ka­ne een nieuw con­tract heeft on­der­te­kend bij de club, dat zal lo­pen tot 2022”, laat de club we­ten op zijn of­fi­ci­ë­le web­si­te. De 23-ja­ri­ge con­cur­rent van Vin­cent Jans­sen de­bu­teer­de in 2011 voor Tot­ten­ham en was tot nu toe goed voor 70 doel­pun­ten in 137 of­fi­ci­ë­le wed­strij­den.

(VZ)

Tot­ten­ham Hot­spur heeft het con­tract van Har­ry Ka­ne (l) ver­lengd tot 2022. (Foto: Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.