Ajax legt su­per­ta­lent lan­ger vast

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ajax en Mat­t­ijs de Ligt gaan lan­ger met el­kaar door, zo heb­ben de Am­ster­dam­mers gis­ter­mid­dag via de of­fi­ci­ë­le ka­na­len la­ten we­ten. De ver­de­di­ger heeft zijn krab­bel ge­zet on­der een con­tract dat hem tot de zo­mer van 2019 in de Am­ster­dam Are­nA zal hou­den. De Ligt lag in eer­ste in­stan­tie nog vast tot 2018 en heeft er nu dus een jaar bij aan ge­plakt. De ze­ven­tien­ja­ri­ge ver­de­di­ger be­leeft dit sei­zoen zijn gro­te door­braak bij Ajax. Hij de­bu­teer­de op 21 sep­tem­ber in de be­ker­wed­strijd te­gen Wil­lem II en maak­te daar­na nog vier keer zijn op­wach­ting in de hoofd­macht van de Am­ster­dam­mers.

“Het is tot nu een heel mooi jaar ge­weest. Het gaat erg snel. Het is nu ho­san­na, maar je moet uit­kij­ken dat je niet naar be­ne­den kel­dert. We zijn er hard mee be­zig om dat te voor­ko­men”, ju­belt hij op de web­si­te van zijn club. “Ik pro­beer zo­veel mo­ge­lijk mi­nu­ten te ma­ken. Of dat nou bij Jong is of Ajax 1, dat maakt mij niet uit. Ui­ter­aard is het doel om straks we­ke­lijks in de Are­na te spe­len.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.