Elia neemt het op voor De­pay

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Memphis De­pay is re­gel­ma­tig het mik­punt van spot in Ne­der­land en dat vindt El­je­ro Elia on­te­recht. De aan­val­ler van Fey­en­oord be­schouwt de voor­hoe­de­spe­ler van Man­ches­ter Uni­ted als een goe­de vriend en kan zich er dan ook aan sto­ren wan­neer men­sen zich er­ge­ren aan bij­voor­beeld de kle­ding­stijl van De­pay. De 29-ja­ri­ge Elia zegt in een in­ter­view met Hel­den dat hem dat ‘pijn’ doet, maar hij stelt ook vast dat De­pay het zich­zelf niet al te mak­ke­lijk maakt. “Kwam hij aan met die hoed, be­gon ie­der­een er­over te pra­ten om daar­na dood­leuk op­nieuw met die hoed op te­voor­schijn te ko­men… Het te­kent hem wel”, al­dus Elia. De 28-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal van Oran­je voegt er­aan toe dat hij De­pay heeft ge­ad­vi­seerd om niet di­rect naar een top­club te gaan. “Ik vond dat Memphis eerst een tus­sen­stop moest ma­ken, eerst kie­zen voor een club als Tot­ten­ham Hot­spur (...) Memphis ac­cep­teer­de m’n me­ning, maar zei: ‘Ik ga het ge­woon pro­be­ren en ben er­van over­tuigd dat ik daar kan sla­gen’.” (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.