Hi­gu­aín denkt aan Van Nis­tel­rooij

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Gon­za­lo Hi­gu­aín is van­daag de dag spits van Ju­ven­tus, maar droeg in het ver­le­den het shirt van Re­al Ma­drid. Hij was bij de Ko­nink­lij­ke op jon­ge leef­tijd ploeg­ge­noot van de toen er­va­ren Ruud van Nis­tel­rooij. Wat de Ne­der­lan­der hem des­tijds ver­tel­de, is Hi­gu­aín tot op de dag van van­daag bij­ge­ble­ven.

“Van Nis­tel­rooij ver­tel­de me iets moois toen ik in een moei­lij­ke pe­ri­o­de zat waar­in ik niet scoor­de”, be­gint de Ar­gen­tijn­se in­ter­na­ti­o­nal vol­gens Squaw­ka. “En wat hij zei, is echt zo. Doel­pun­ten zijn als ket­chup. Als je het te hard pro­beert, dan lukt het vaak niet. En als het uit­ein­de­lijk lukt, dan komt het al­le­maal in een keer.” De 28-ja­ri­ge Hi­gu­aín stond tus­sen 2006 en 2013 on­der con­tract bij Re­al Ma­drid. Na drie jaar voor Na­po­li te heb­ben ge­speeld, maak­te hij af­ge­lo­pen zo­mer voor 90 mil­joen eu­ro de over­stap naar Ju­ven­tus. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.