MSB maakt aan­vang met sei­zoen 2016-2017

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – De Meer­zorg Sport Bond (MSB) maakt dit week­ein­de een aan­vang met het sei­zoen 2016-2017. De com­pe­ti­tie zal be­staan uit twee klas­sen, na­me­lijk de A-klas­se en de B-klas­se. In elk klas­se zul­len elf ver­e­ni­gin­gen strij­den om het kam­pi­oen­schap.

In de A-klas­se zit­ten: Jong Ti­ger, Presi­ri, JVV A, The Bro­thers, Hap­py Boys, Jai Hind, Bin­tang Lair A, Naw Ja­waan A, Ta­mansa­ri A, Jong Ex­cel­si­or en Schorpioen A. In de B-klas­se gaan: Red­jo, Ta­mansa­ri B, Naw Ja­waan B, Schorpioen B, JVV B, GWU, In­ter Tor­na­do, De­va Boys, Na­ci­o­nal en Bin­tang Lair B te­gen el­kaar uit­ko­men. In bei­de klas­sen zal een al­ge­me­ne ronde en een fi­na­le­ron­de ge­hou­den wor­den. De bes­te zes teams van elk klas­se zul­len zich plaat­sen voor de fi­na­le­ron­de en hier­in strij­den om het kam­pi­oen­schap. Naw Ja­waan A werd vo­rig sei­zoen de kam­pi­oen van de MSB en ver­o­ver­de zo­doen­de voor het twee­de jaar op rij het kam­pi­oen­schap. JVV A moest ge­noe­gen ne­men met het se­mikam­pi­oen­schap. Van­daag staan er twee wed­strij­den op het sche­ma. Red­jo komt uit te­gen Re­al Pe­per­pot in de B-klas­se en in de A-klas­se speelt Presi­ri te­gen JVV A. Za­ter­dag is Ta­mansa­ri B de te­gen­stan­der van Naw Ja­waan B in de B-klas­se en The Bro­thers treft Hap­py Boys in de A-klas­se. Zon­dag staat Schorpioen B te­gen­over JVV B, GWU speelt te­gen In­ter Tor­na­do, de­ze zijn wed­strij­den van de B-klas­se. In de A-klas­se zijn er drie con­fron­ta­ties: Jai Hind speelt te­gen Bin­tang Lair A, Naw Ja­waan A komt uit te­gen Ta­mansa­ri A en Jong Ex­cel­si­or neemt het op te­gen Schorpioen A.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.