Nieu­we dom­per voor Ar­sen­al

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ar­sen­al moet het cir­ca drie maan­den doen zon­der spel­ma­ker San­ti Ca­zor­la. De Span­jaard wordt ko­men­de week ge­o­pe­reerd aan zijn en­kel, zo meldt de club uit Lon­den via de of­fi­cie­le ka­na­len. Het zit de 31-ja­ri­ge mid­den­vel­der niet mee, want de laat­ste ja­ren wordt hij ge­plaagd door bles­su­res. Ca­zor­la stond al meer dan een maand bui­ten­spel van­we­ge een achil­les­pees­bles­su­re en daar is dus een en­kel­bles­su­re bij ge­ko­men. Hij zal in Zwe­den ge­o­pe­reerd wor­den aan zijn en­kel.

Ar­sen­al nam Ca­zor­la in de zo­mer van 2012 over van Vil­lar­re­al. Voor ma­na­ger Ar­sè­ne Wen­ger is de nieu­we kwet­suur van Ca­zor­la een nieu­we dom­per: ook Oli­vier Gi­r­oud, Dan­ny Wel­beck, Hec­tor Bel­lerín en Per Mer­tesac­ker suk­ke­len met bles­su­res. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.