Li­ver­pool dicht­bij komst Van Dijk

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Vir­gil van Dijk speelt nu ruim een sei­zoen voor Sout­hamp­ton en het be­gint er op te lij­ken dat hij niet veel lan­ger meer in het shirt van the Saints te be­won­de­ren zal zijn. De Ne­der­land­se stop­per wordt al gerui­me tijd in ver­band ge­bracht met een trans­fer naar de En­gel­se top en Li­ver­pool lijkt aan het lang­ste eind te gaan trek­ken. The Sun weet na­me­lijk te mel­den dat Sout­hamp­ton zich heeft neer­ge­legd bij een ver­trek van het com­ple­te cen­tra­le duo. Van Dijk zou in ja­nu­a­ri dus naar An­field ver­trek­ken, ter­wijl Jo­sé Mour­in­ho land­ge­noot Jo­sé Fon­te naar Man­ches­ter Uni­ted wil ha­len. Li­ver­pool moet in het ge­val van een trans­fer wel aar­dig in de bui­del tas­ten, aan­ge­zien de voor­ma­li­ge werk­ge­ver van Ro­nald Koe­man al­leen met tien­tal­len mil­joe­nen eu­ro’s ge­noe­gen zal ne­men. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.